Home

Šezdeset sudionika duhovne obnove u Duhovnom centru Karmel svetog Ilije

Tema dvodnevnog seminara je "Apostolska zajednica-zvanje i poslanje"

11.1.2018.

Karlovačka županija i Grad Karlovac zajednički organiziraju odlazak u Duhovni centar Karmel svetog Ilije na Buškom jezeru. Na trodnevni seminar prijavilo se više od 60 sudionika, koji će sami snositi troškove prijevoza i smještaja. Uz županijske i gradske djelatnike te dužnosnike, na skup idu i predstavnici ustanova i institucija kojima su Grad Karlovac i Karlovačka županija osnivači. Tema ovogodišnjeg seminara je "Apostolska zajednica-zvanje i poslanje", a predavač će biti otac Zvonko Martić.