Home

U dvije proračunske godine skoro 1,5 milijun za sufinanciranje ugradnje vodomjera

Ribar:  U 2018. povećat ćemo proračunsku poziciju za 550 tisuća kuna i  realizirati 46 prihvatljivih zahtjeva

16.5.2018.

Na javni natječaj koji je bio raspisan na području grada Karlovca za sufinaciranje ugradnje sustava internih i sekundarnih vodomjera u višestambenim zgradama pristiglo je 77 zahtjeva, od kojih je 76 ispravno.Radi se o otprilike 1.600 stanova u svim dijelovima grada od Luščića, Grabrika, Rakovca. U ovogodišnjem proračunu, prema procjeni,  su za tu namjenu bila osigurana sredstva u iznosu od 200 tisuća kuna. S druge pak strane, ukupna vrijednost  potrebnih sredstava sufinaciranja grada Karlovca iznose milijun i 488 tisuća kuna. Na sjednici Povjerenstva prihvaćeni su svi  zahtjevi,  kao i onaj da se u prvom rebalansu gradskog proračuna poveća pozicija za dodjelu sredstva.To bi se trebalo dogoditi već na prvoj sjednici Gradskog vijeća 29. ovog mjeseca.

-Od svih  kvalitetno ispunjenih zahtjeva, njih 77,  Grad Karlovac će sufinancirati ugradnju vodomjera u iznosu u kojem je bio planiran u dvije proračunske godine. U 2018. povećat ćemo proračunsku poziciju za 550 tisuća kuna i nekih 46 prihvatljivih zahtjeva realizirati. Sam program bi se trebao nastaviti realizirati u projekcijama za proračunsku 2019. Tako bi svi koji su se prijavili na ovaj natječaj, u dvije proačunske godine, mogli ostvariti sufinanciranje ugradnje vodomjera, kaže gradska pročelnica za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vesna Ribar.

U ovoj proračunskoj godini Grad Karlovac je i za ugradnju kalorimetara osigurao 100 tisuća kuna. Pristigao je samo jedan zahtjev i on je u potpunosti prihvaćen, a radi se o iznosu od 56 tisuća kuna. Osim ove dvije mjere, dodaje Ribar, završena je i izrada Pravilnika za dodjelu sredstava za sufinanciranje prvedbe EU projekata energetske obnove višestambenih zgrada s područja grada Karlovca.

-To je sufinanciranje dijela prihvatljivih troškova naših zgrada, gdje su oni koji su se javili na javni natječaj dobili 60 posto prihvatljivh troškova, a 40 posto bi trebali sufinancirati sami. Upravitelji zgrada će još ostvariti mogućnost, temeljem natječaja kojeg najavljujem, 20 posto sufinanciranje njihovog posebnog udjela. Sam Pravilnik je prošao predviđenu proceduru i očekujem da će u idućih nekoliko dana  izaći javni poziv na web stranicama Grada Karlovca i u sredstvima javnog priopćavanja.

Treba reći da su sredstva iz EU fondova za energetsku obnovu višestambenih zgrada  već dobivena. Pročelnica Ribar najavljuje novi natječaj za ovu namjenu.

-Svi oni koji se nisu prije javljali na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mogu se javiti  na natječaj Grada Karlovca i ostvariti   sufinanciranje sredstava i u izradi projektne dokumentacije, a poslije i u sufinanciranju same obnove fasade zgrade.