Home

Šumari Juraj Lipovšćak i Franjo Šporer dobili svoje šetnice u arboretumu

Inicijativu o imenovanju dalo je Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac

16.5.2018.

Dvojica znamenitih Karlovčana – Juraj Lipovšćak i Franjo Šporer dobili su danas svoje šetnice. Budući da se radi o ljudima koji su, svaki na svoj način, zadužili šumarstvo, šetnice koje nose njihova imena nalaze se u arboretumu Šumarske i drvodjeljske škole.

Inicijativa za imenovanje šetnica došla je od Hrvatskog šumarskog društva, Ogranka Karlovac. Predsjednik HŠD karlovačkog ogranka, Ivan Grginčić rekao je čime su to Lipovšćak i Šporer, koje dijeli jedno stoljeće, zadužili šumarstvo i Karlovac.  

- Juraj Lipovšćak, bio je profesor Šumarske škole, izvjesno vrijeme i direktor, njegova je zasluga da Šumarska škola iz Karlovca nije preseljena u Gospić sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Franjo Šporer, značajan je po svojim izumima, prvim pisanim radovima vezano uz šumarsku struku. Kao veliki domoljub bio je kritičan prema tadašnjoj vlasti pa je preseljavan iz jedne sredine u drugu. Svoj životni vijek je okončao u Rumunjskoj, pojasnio je Grginčić.  

Šporer je radio u vrijeme Habsburške monarhije, sredinom 19. Stoljeća, a napravio dendrometar. Radi se o instrumentu kojim se mjere visina i promjer za izračunavanje volumena stabala, to je bila preteča današnjih instrumenata.

Šetnica Jurja Lipošćaka vodi od Šumarske škole sadašnje prema Ekonomskoj školi, a zapravo je nekada Šumarska  škola bila u zgradi Ekonomske i u maloj školi kod Gimnazije, a Franje Šporera vodi od Uprave šuma Karlovac pa prema Zvijezdi, dodao je predsjednik HŠD – Ogranak Karlovac.  

Šetnice je otvorio gradonačelnik Damir Mandić, koji je rekao da je ovo nastavak ideje da karlovačke šetnice dobiju svoje obilježje, a to su ljudi. 

- Drago mi je da smo u arboretumu Šumarske škole gdje imenujući ove šetnice na prijedlog Šumarskog društva s jedne strane dajemo priznanje i Šumarskom društvu za njihov rad, a s druge strane i Šumarskoj školi koja je sve ove godine u Karlovac dovodila puno učenika. Manje je djece i pa je i manje učenika, ali činjenica je da su njihovi programi potrebni i da će sigurno razvijati. Lipovšćakova i Šporerova šetnica su jedna dodana vrijednost i Šumarskom društvu i Šumarskoj školi, posebno gradu Karlovcu, zaključio je Mandić.