Home

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Grad Karlovac za potpore poljoprivrednicima u Proračunu 2018. izdvojio 1,7 milijuna kuna

15.5.2018.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Gada Karlovca bit će namijenjen poljoprivrednim proizvođačima za zakup i prodaju, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18). Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 25. svibnja 2018. Pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u savjetovanje. Sve potrebne informacije i obrasce mogu pronaći na službenim web stranicama Grada Karlovca. 

Tijekom javnog uvida Grad Karlovac će utvrditi interes poljoprivrednih proizvođača za površine koje se mogu odrediti za prodaju konačnom verzijom Programa raspolaganja. Prodaja se može predvidjeti za katastarske čestice koje ispunjavaju uvjete čl. 59 i čl.60 Zakona o poljoprivrednom zemljištu te se za prodaju može predvidjeti maksimalno do 25 % površine sveukupnog državnog poljoprivrednog zemljišta.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a na području grada Karlovca, još je jedna u nizu razvojnih mjera poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Grad Karlovac za potpore poljoprivrednicima u Proračunu 2018.  izdvojio 1 700 000 kuna. Javna rasprava na tu temu održat će se 22. svibnja s početkom u 20:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca.